Nieuwe woningen steeds biodiverser gebouwd

Het is belangrijk dat de biodiversiteit blijft bestaan. Biodiversiteit zorgt namelijk voor een schone lucht, schoon water en het bestuiven van planten. Wel degelijk van belang, dus. Het is zelfs verplicht om de biodiversiteit te beschermen volgens het Wet natuurbescherming. Gelukkig worden nieuwe woningen in Nederland steeds biodiverser gebouwd. Hieronder vertellen we je meer.

Milieu heeft onze aandacht hard nodig

Het is belangrijk dat we aandacht schenken aan het milieu. Het heeft onze hulp hard nodig. Zo is de aarde langzamerhand aan het opwarmen en hebben vogels en planten moeite om te kunnen overleven. Om hier een stokje voor te steken moet de biodiversiteit worden behouden. Sterker nog, in de bouw is het zelfs verplicht. Zo moet je vaak een aanvraag indienen volgens de Wet natuurbescherming bij de gemeente, met de vraag of jouw werkzaamheden wel door mogen gaan. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van spouwmuurisolatie, wat negatieve gevolgen kan hebben voor dieren die daar leven zoals huismussen en vleermuizen.

Natuurinclusief bouwen

Een manier om dit te kunnen oplossen is door de huizen biodiverser te bouwen. Met andere woorden: er wordt rekening gehouden met het behouden van de biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan natuurinclusief bouwen. Dat is een manier van bouwen waarbij er aandacht wordt geschonken aan de vogels, planten en de mens. Een voorbeeld van natuurinclusief bouwen is dat er broedplaatsen voor huismussen in de gevels worden geplaatst, of nestkassen voor gierzwaluwen. Ook worden er vaak vleermuistillen in de wijk geplaatst.

Creëer een verblijfplaats voor bedreigde diersoorten

Dankzij deze oplossing kunnen de dieren gewoon voortleven zoals ze gewend waren. Want op de plek waar een grasveld nu wordt omgetoverd tot een nieuwbouwwijk, was misschien voorheen wel de broedplaats van meerdere dieren. Deze gaat nu verloren, te wijten aan de bouw. Maar gelukkig wordt er dankzij natuurinclusief bouwen een heleboel opgelost, doordat er in de huizen dus een broed- of verblijfplaats wordt gecreëerd voor de dieren die worden bedreigd. De bovengenoemde producten kun je terugvinden in het assortiment van Unitura.

Groen rondom de woning

Maar niet alleen in de woningen wordt er aandacht geschonken aan de biodiversiteit, ook rondom de woningen. Zo gaat de voorkeur steeds vaker uit naar een groene tuin, in plaats van een grijze tuin vol met tegels. Bovendien valt er onder het begrip ‘natuurinclusief bouwen’ ook het realiseren van groene daken en groene gevels. Deze oplossingen zorgen voor een natuurlijke waterbuffer mocht er een flinke regenbui komen, maar tegelijkertijd zorgt het ook voor isolatie van het huis. Al met al brengt groen veel voordelen met zich mee.