Inwoners van Heeze-Leende worden Vrienden van de Patrijs

De gemeente Heeze-Leende tekende in 2008 de Countdown 2010 verklaring. Dat leidde niet automatisch tot concrete plannen, en daarom namen het IVN Heeze-Leende en Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind het initiatief om samen met de ambtenaar de ambities van de gemeente te vertalen in een projectplan. Een project met de patrijs als ambassadeur en voldoende mogelijkheden om inwoners van de gemeente Heeze-Leende te betrekken bij biodiversiteit. Tegelijk werden ook andere partijen benaderd om aan te sluiten. Op dinsdag 27 april tekenden de betrokken partijen een document waarbij men toezegde zich in te spannen voor het projectresultaat: het stoppen van de achteruitgang van biodiversiteit en in het bijzonder die van de patrijs.

De patrijs is als ambassadeur gekozen omdat hij helemaal thuis hoort in de gemeente. Het is een akkervogel die vroeger veel voorkwam in de agrarische omgeving. Tegenwoordig is hij schaars. De basis van het driejarige project is de aanleg van faunastroken voor de patrijs. In deze stroken kan de patrijs voedsel, nestgelegenheid en dekking vinden. Zo zou het aantal patrijzen weer moeten toenemen. De faunastroken komen te liggen in de vier woonkernen van de gemeente Heeze-Leende: Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp. De locaties zijn gekozen op basis van twee criteria: de patrijs moet er in de buurt nog voorkomen en in de toekomst moeten er ook faunaranden mogelijk zijn.

Om biodiversiteit ook bij jongeren een gezicht te geven is er voor de basisscholen een lesbrief ontwikkeld over biodiversiteit en de patrijs. Excursies en een fietsroute moeten de faunastroken onder de aandacht van de bewoners van Heeze-Leende brengen.

De komende tijd wordt uw aandacht getrokken door banners op verschillende plaatsen in Heeze-Leende. De tekst 'Er wordt gewerkt aan Biodiversiteit in Heeze-Leende' geeft aan dat daar iets gebeurt met biodiversiteit. Dat kan zijn dat er een faunarand is aangelegd maar ook dat er een mooie heg is geplant. Kijkt u vooral eens rond: een biodivers landschap is een mooi landschap. Daar kunnen we samen aan werken!

Het project 'Vrienden van de patrijs' loopt van 2010 tot en met 2012. Financiering vindt o.a. plaats door de gemeente Heeze-Leende en de provincie Noord-Brabant. Naast de genoemde verenigingen zijn de projectpartners: Brabants Landschap, Gemeente Heeze-Leende, provincie Noord-Brabant, Reconstructie Boven-Dommel, Waterschap de Dommel, Wild Beheers Eenheid 'Land van Cranendonck' en ZLTO Kempen zuidoost. Enkele van deze projectpartners leggen faunastroken aan voor eigen rekening, andere kijken nog wat ze precies kunnen betekenen in het project.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Kerkhofs, peter.kerkhofs@kpnmail.nl.

Foto: Patrijsrand op de langakkers te Leende, Erik van Asten
Foto: Patrijs (Perdix perdix), Emiel van Orsouw
Foto: Vertegenwoordigers van de betrokken partijen, Peter Kerkhofs


Patrijsrand op de langakkers te Leende, Erik van Asten.JPGPatrijs, Emiel van Orsouwondertekenaars vrienden van de patrijs.JPG
colofon